Dịch vụ căn hộ cho thuê

Căn Homestay Studio

Căn hộ Studio tại Vinhomes Ocean Park

GIÁ NGÀY THƯỜNG
450.000 - 550.000 VNĐ

GIÁ CUỐI TUẦN
600.000 - 800.000 VNĐ

Căn Homestay 1 Phòng Ngủ

Căn hộ 1 Phòng ngủ tại Vinhomes Ocean Park

GIÁ NGÀY THƯỜNG
500.000 - 700.000 VNĐ

GIÁ CUỐI TUẦN
650.000 - 850.000 VNĐ

Căn Homestay 1 Phòng Ngủ

Căn hộ 1 Phòng ngủ tại Vinhomes Ocean Park

GIÁ NGÀY THƯỜNG
500.000 - 700.000 VNĐ

GIÁ CUỐI TUẦN
650.000 - 850.000 VNĐ

Căn Homestay 2 Phòng Ngủ

Căn hộ 2 Phòng ngủ tại Vinhomes Ocean Park

GIÁ NGÀY THƯỜNG
600.000 - 800.000 VNĐ

GIÁ CUỐI TUẦN
1.000.000 - 1.300.000 VNĐ

Căn Homestay 2 Phòng Ngủ

Căn hộ 2 Phòng ngủ tại Vinhomes Ocean Park

GIÁ NGÀY THƯỜNG
650.000 - 900.000 VNĐ

GIÁ CUỐI TUẦN
1.050.000 - 1.350.000 VNĐ

Căn Homestay 3 Phòng Ngủ

Căn hộ 3 Phòng ngủ tại Vinhomes Ocean Park

GIÁ NGÀY THƯỜNG
900.000 - 1.300.000 VNĐ

GIÁ CUỐI TUẦN
1.350.000 - 1.550.000 VNĐ